2. VAT należny, VAT naliczony a kalkulacja podatku VAT

Wykład omawia zasady działania podatku VAT. Wyjaśnia dlaczego podatek VAT nazywany jest podatkiem od wartości dodanej a także co oznaczają pojęcia: VAT naliczony oraz VAT należny. Przestawia również czym jest cena netto oraz cena brutto oraz jak kalkuluje się wartość podatku VAT na podstawie stawki podatku. 

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

I teraz jak właściwie działa ta kalkulacja i naliczanie tego podatku VAT przy transakcjach. Jeżeli wrócimy do naszego przykładu firmy Meblex, która jest przedsiębiorcą i która podlega obowiązkowi rozliczania podatku VAT to mówiliśmy tutaj, że ta firma widzi podatek VAT doliczony na fakturze zakupu, a w przypadku sprzedaży dolicza ten podatek na fakturze sprzedażowej. Tak naprawdę ten podatek VAT w zależności od tego czy dotyczy zakupu, czy sprzedaży jest inaczej nazywany z punktu widzenia oczywiście podatnika. Jeżeli mówimy o podatku VAT dotyczącym zakupu to jest to tzw. podatek VAT naliczony,  a jeżeli mówimy o podatku VAT doliczonym na fakturze sprzedaży to jest to VAT należny. Dlaczego taka nazwa? Naliczony, czyli naliczony nam podczas zakupu; należny, bo należny do urzędu skarbowego.

Teraz jak kalkulujemy w ogóle podatek VAT? Wysokość tego podatku kalkulowana jest w oparciu o tzw. cenę netto, czyli podstawę opodatkowania. Tą cenę netto wymnaża się przed odpowiednią stawkę VAT o której tutaj oczywiście o tych różnych stawkach VAT tutaj nie będziemy mówić; to znów zostanie omówione w ramach kursu dotyczącego podatku VAT, natomiast odpowiednia stawka zostanie tutaj zastosowana i w ten sposób wykalkulujemy podatek VAT. Ten podatek doliczony zostaje do ceny netto i otrzymujemy cenę brutto, która pojawia się na fakturze. Czyli naszym podstawowym wzorem kalkulacji to: cenna brutto = cena netto + podatek VAT; podatek VAT kalkulowany jako stawka VAT razy cena netto.

No dobrze to przetestujmy sobie zrozumienie tej części na króciutkim quizie. Jednostka Meblex zakupiła w czerwcu balę drewna do produkcji mebli. Bala posiadała w momencie zakupu cenę zakupu brutto równą 615 złotych; do ceny zakupu został doliczony 23% podatek VAT. Jednostka w związku z powyższą sytuacją posiada: … 

Tu właśnie macie odpowiedzieć na pytanie czy VAT należny, czy VAT naliczony i oczywiście w jakiej wysokości. Spróbujcie najpierw samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie, a zaraz prześledzimy wspólnie rozwiązanie.

dot