Quiz nr 2 - rozrachunki z dostawcami

Jednostka „Budimex” dokonała w marcu zakupu materiałów o wartości 20 000 zł + 23% podatek VAT od kontrahenta „Buduj z nami”. Jednostka otrzymała fakturę i dostawę w marcu. Termin zapłaty faktury: 30 kwiecień. 

Jednostka do końca lipca nie zapłaciła za fakturę, ze względu na przejściowe problemy z płynnością finansową. 

Korekta VAT w związku z ulgą na złe długi zostanie ujęta w księgach rachunkowych w lipcu następująco:

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot