6. Ewidencja kar umownych podatkowo

Wykład prezentuje w pierwszej części rozwiązanie przykładu dotyczącego ewidencji otrzymanej noty odsetkowej z uwzględnieniem przepisów podatkowych. W części drugiej wykładu zaprezentowano zasady ewidencji naliczonych kar umownych zgodnie z UoR oraz przepisami podatkowymi (updof oraz updop)  odpowiadając na pytanie czy naliczona kara umowna stanowi przychód podatkowy czy też nie.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Jeżeli naliczoną, a nie otrzymaną karę umowną możemy księgować na RMP - rozliczeniach międzyokresowych przychodów, to czy karę umowną naliczoną, a nie zapłaconą (wezwanie do zapłaty) możemy księgować na RMK - rozliczeniach międzyokresowych kosztów ?
    9f0d85186d3f9b90d895be7cfc384f5d
    Elżbieta Skóra
  • Jeżeli mamy do czynienia z karą umowną w drugą stronę - tj. od kontrahenta to w takim wypadku z reguły otrzymujemy notę księgową, która stanowi podstawę do wpisania kary jako zobowiązania w księgach rachunkowych oraz PKO. Takiej kary nie ujmujemy jako RMK.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot