15. Wycena zobowiązań w walutach obcych - różnice kursowe a podatki - rozwiązanie

Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie wycenę i ewidencję zobowiązań w walucie obcej na dzień powstania zobowiązania, na dzień bilansowy oraz w momencie zapłaty zobowiązania. Ww. ewidencja opiera się o przepisy prawa bilansowego oraz prawa podatkowego (updof oraz updop).  Przedstawia zapis księgowy różnic kursowych niezrealizowanych oraz zrealizowanych w sytuacji gdy do rozliczenia różnic kursowych dla celów kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy jednostka stosuje metodę podatkową.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot