11. Odpisanie zobowiązań umorzonych, przedawnionych a podatek dochodowy - przykład

Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie ewidencję odpisania zobowiązania przedawnionego jeżeli zostały wcześniej naliczone odsetki ustawowe zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego. W ramach wykładu wyjaśniono czy cała wartość odpisanego zobowiązania tj. również wartość odpisanych odsetek oraz wartośc podatku VAT zawarta w zobowiązaniu stanowią przychód podatkowy.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot