9. Ewidencja odpisu zobowiązania umorzonego - przykład

Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie ewidencję odpisu zobowiązania umorzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w przypadku, gdy do pierwotnej wartości zobowiązania nie zostały doliczone odsetki ustawowe. Wykład zakończony kolejnym przykładem przypominającym ewidencję odpisu zobowiązania przedawnionego w sytuacji gdy kontrahent naliczył wcześniej odsetki ustawowe za zwłokę w spłacie zobowiązania.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot