Quiz nr 1 - rozrachunki z dostawcami

Jednostka "Bartex", podatnik VAT zakupiła w październku od kontrahenta towary o wartości 50 000 zł +  23% podatek VAT. Do końca grudnia jednostka nie zapłaciła za zakupione towary, termin płatności minął w listopadzie. Odsetki ustawowe przysługujące kontrahentowi w związku ze zwłoką w spłacie wynoszą 560 zł na dzień bilansowy.

W związku z powyższym jednostka powinna na dzień bilansowy wycenić zobowiązanie w wysokości:

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot