7. Ewidencja wpłaconej zaliczki na dostawę a podatek

Wykład prezentuje w części pierwszej rozwiązanie przykładu dotyczącego ewidencji wystawienia noty obciążeniowej oraz zapłaty kary umownej zgodnie z prawem bilansowym oraz podatkowym. W części drugiej omawia zasady ewidencji wpłaconej zaliczki na poczet przyszłej dostawy zgodnie z przepisami UoR oraz przepisami podatkowymi (updof oraz updop). Przedstawia również prezentację zaliczki w bilansie na koniec okresu sprawozdawczego. Wykład zakończony praktycznym przykładem umożliwiającym weryfikację zrozumienia tej części tematu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot