14. Przykład - ewidencja różnic kursowych księgowo i podatkowo - wycena bilansowa

Wykład prezentuje praktyczny przykład, który polega na ewidencji dla celów księgowych oraz podatkowych operacji związanych z wyceną zobowiązania w walucie obcej tj. operacji w momencie powstania zobowiązania, wyceny na dzień bilansowy oraz w dniu zapłaty zobowiązania.  

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot