13. Wycena zobowiązań w walutach obcych - dodatnie różnice kursowe

Wykład przypomina zasady wyceny rozrachunków skupiając się na wycenie zobowiązań w trakcie roku obrotowego oraz na dzień bilansowy. Wykład zakończony praktycznym przykładem umożliwiającym przećwiczenie zasad wyceny i ewidencji rozrachunków w walutach obcych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot