5. Ewidencja odsetek ustawowych a podatek dochodowy

Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie ewidencję faktury korygującej potwierdzającej otrzymany przez daną jednostkę rabat po dokonaniu zakupu. Zapis księgowy rabatu został przedstawiony w ujęciu bilansowym oraz zgodnie z przepisami o podatku dochodowym (updof oraz updop) oraz podatku VAT. W drugiej części wykładu omówiono zasady ewidencji naliczonych odsetek ustawowych od zobowiązania tj. ewidencję noty odsetkowej otrzymanej od kontrahenta za nieterminową spłatę zobowiązania. Ww. zapis księgowy przedstawia ujęcie księgowe jak również ujęcie podatkowe.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot