Quiz nr 4 - rezerwy i zobowiązania warunkowe

W jakiej pozycji bilansowej ujmiemy następujące operacje:

  1. utworzenie rezerwy na naprawy gwarancyjne,
  2. utworzenie rezerwy na poręczenie bankowe udzielone jako zabezpieczenie kredytu wziętego przez kontrahenta,
  3. utworzenie rezerwy na świadczenia emerytalne,
  4. utworzenie rezerwy na koszty postępowania sądowego.
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot