8. Wycena rezerw - wartość oszacowana

Wykład omawia w jaki sposób zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz wytycznymi zawartymi w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 6 należy wiarygodnie oszacować wartość rezerwy. Wyjaśnia kiedy do wyceny rezerwy bierzemy pod uwagę szereg prawdopodobieństw i kwot szacunkowych, a kiedy wartością szacunkową jest kwota najbardziej prawdopodobna. Przedstawia również kto jest odpowiedzialny za wiarygodne oszacowanie rezerw w jednostce oraz kiedy w takiej kalkulacji wartości rezerwy warto skorzystać z pomocy ekspertów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot