Przykład nr 3 - rezerwy i zobowiązania warunkowe

Jednostka „Zelmex” zajmuje się produkcją i sprzedażą mikrofalówek. W danym roku wartość sprzedaży wyniosła: 250 000 zł. 

Z doświadczeń lat poprzednich ustalono, że średnio rocznie 4% sprzedanych produktów jest zwracane w celu reklamacji i wymieniane na nowe.

W jakiej wartości jednostka powinna ustalić wysokość rezerwy na poczet ww. reklamacji i na jakim koncie w ramach ZPK? Podaj odpowiedź oddzielając ją przecinkiem np. "1000, 600".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot