5. Rezerwy a RMK bierne - różnice

Wykład wyjaśnia w jakich sytuacjach należy tworzyć rezerwę na zobowiązanie a w jakich rozliczenie międzyokresowe kosztów bierne. Omawia czym różnią się te dwie rezerwy, na jakich kontach powinny zostać ujęte w ramach ZPK oraz w jaki sposób je księgujemy (konta korespondujące). Wykład zakończony krótkim quizem weryfikującym zrozumienie tej części tematu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Witam, od 2016 roku nie mamy konta 771 straty nadzwyczajne. Slajd 15 z materiałów do pobrania. Pozdrawiam Monika
  6ace85d999f16646e23c17f5a3b243d6
  Monika Mierzwa
 • Witam, w kursie podstaw wyjaśniamy już, że od sprawozdań finansowych za 2016 rok nie stosujemy już konta 771 dla zdarzeń losowych (dla jednostek innych niż bank i zakłady ubezpieczeń). Tutaj konto zostawiliśmy ponieważ nadal dla sprawozdań wcześniejszych było używane. Pozdrawiam.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Witam, chciałabym wiedzieć co księgujemy na koncie 751 tworząc rezerwę? Czy tylko koszty odsetek?
  Cfd655a36404f6fe268af5a08e9b5974
  Aneta Jurko
 • Konto 751 dotyczy kosztów finansowych, w związku z tym na tym koncie pojawią się koszty tych rezerw, które mają związek z kosztami finansowymi, np. koszty odsetek.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Dziękuję, ale chciałam poznać inne przykłady kosztów finansowych, które mogą powstać przy tworzeniu rezerw.
  Cfd655a36404f6fe268af5a08e9b5974
  Aneta Jurko
 • Ponawiam pytanie, proszę o podpowiedź co jeszcze, oprócz odsetek, może być kosztem finansowym w przypadku tworzenia rezerw?
  Cfd655a36404f6fe268af5a08e9b5974
  Aneta Jurko
 • Prosiłabym o przejrzenie kolejnej części tego tematu - tam podajemy przykłady rezerwy na koszty finansowe. Odsetki są najbardziej typowe, ale kosztem finansowym będzie każda rezerwa, która związania jest z działalnością finansową jednostki czyli najczęściej zaciąganiem kredytów i pożyczek, ale także inwestycjami np. w aktywa finansowe.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot