12. Ewidencja rozwiązania/wykorzystania rezerwy na zobowiązania

Wykład omawia w jakich przypadkach możemy dokonać zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz wytycznymi zawartymi w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 6 wykorzystania lub rozwiązania rezerwy. Odpowiada na pytanie czy rezerwy możemy wykorzystać dowolnie czy tylko zgodnie z przeznaczeniem oraz przedstawia zapis księgowy wykorzystania/rozwiązania rezerwy. Prezentowana ewidencja księgowa dotyczy rozwiązania lub wykorzystania rezerwy dotyczącej zdarzeń związanych bezpośrednio z działalnością podstawową jednostki oraz rezerw na zdarzenia związane pośrednio z tą działalnością. Wykład zakończony jest praktycznym przykładem umożliwiającym weryfikację zrozumienia tej części tematu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Witam, od 2016 r. nie ma już zysków nadzwyczajnych. Świetny kurs - pozdrawiam
    Df2bebc446c28204d0d99b6d5baa4703
    Magdalena Gręda - Borowiec
  • Zgadza się natomiast przepis art. 35d nadal ujmuje zyski nadzwyczajne ponieważ taka pozycja wciąż istnieje w sprawozdaniach finansowych banków i zakładów ubezpieczeń. Nie istnieje dla jednostek innych :)
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot