Quiz nr 1 - rezerwy i zobowiązania warunkowe

Jednostka „Budimex” na koniec marca poręczyła kredyt dla jednostki „Beta”, wobec której jest jednostką dominująca. Zgodnie z umową „Budimex” będzie musiał spłacić kredyt w sytuacji gdyby jednostka „Beta” miała problemy finansowe.

Czy jednostka „Budimex” na koniec marca musi utworzyć rezerwę?

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot