4. RMK bierne jako rezerwy

Wykład omawia w jakich przypadkach do rezerw na zobowiązania zaliczamy również bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK bierne). Przedstawia sytuacje, w których zgodnie z ustawą o rachunkowości należy utworzyć bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Porusza kwestię m.in rezerw na świadczenia pracownicze i emerytalne a także rezerwy na naprawy gwarancyjne.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot