11. Ewidencja rezerw na zobowiązania

Wykład prezentuje zasady ewidencji rezerw na zobowiązania w przypadku gdy dotyczą zdarzeń związanych bezpośrednio z działalnością podstawową jednostki (rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - RMK bierne) oraz w sytuacji gdy związane są pośrednio z działalnością jednostki (rezerwy). Wykład zakończony przykładem umożliwiającym weryfikację zrozumienia tej części tematu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot