Przykład nr 1 - rezerwy i zobowiązania warunkowe

Jednostka „Budimex” otrzymała od jednostki „Alfa” pozew na kwotę 40 000 zł kary umownej za zareklamowaną, gorszą jakość sprzedanych produktów. Adwokat prowadzący sprawę ocenił, że prawdopodobieństwo przegrania sprawy wynosi 60%. 

W jakiej wysokości jednostka musi utworzyć rezerwę? Podaj wartość.

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot