Quiz nr 4 - termin przechowywania KPiR

Pan Jan rozliczył podatek dochodowy za 2017 rok i zamknął KPiR za ten rok.

Do końca którego roku podatkowego będzie miał obowiązek przechowywania ww. KPiR? Wpisz rok np. "2017".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot