Przykład nr 5 - rzetelność i niewadliwość księgi

Pani Katarzyna Kowalska jest tłumaczem przysięgłym. Dostarcza tłumaczenia  dla osób prywatnych oraz firm. Nie zatrudnia dodatkowych pracowników.

W 2017 roku Pani Kasia przez przypadek pominęła jedną fakturę przychodową i nie wpisała jej do KPiR  - kwota  250 zł. Do czasu kontroli z US kwota przychodów wynosiła od początku roku 85 000 zł.

Czy powyższe oznacza, że KPiR była prowadzona nierzetelnie?

 

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot