Quiz nr 3 - zapisy w KPiR

Pan Janek prowadzi jednosobową działalność gospodarczą polegającą na zapewnianiu usług programistycznych dla innych firm.

W kwietniu Pan Janek wystawił dla polskiego kontrahenta fakturę za wykonaną usługę.

W której kolumnie zostanie wpisana wartość przychodu z tytułu ww. usługi? Podaj numer np. "2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot