Przykład nr 4 - dowody księgowe

Które z niżej wymienionych dowodów księgowych mogą stanowić podstawę do wpisu kosztu do KPiR:

  1. paragon potwierdzający zakup materiałów w hurtowni,
  2. dowód wewnętrzny potwierdzający rozliczenie kosztów podróży służbowej,
  3. faktura dokumentująca zakup prenumeraty czasopisma specjalistycznego,
  4. paragon potwierdzający zakup paliwa w Polsce.

Podaj numery odpowiedzi np. "1,2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot