14. KPiR a podatek VAT

Wykład omawia jakie wartości przychodu lub kosztu powinny być brane pod uwagę przy dokonywaniu wpisu w podatkowej książce przychodów i rozchodów w zależności od tego czy mamy do czynienia z podatnikiem VAT czynnym czy z podatnikiem VAT zwolnionym.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot