Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Jeżeli prowadzimy sklep internetowy i wynajmujemy wirtualne biuro, i wszystkie operacje wykonujemy z miejsca zamieszkania (mieszkanie, dom) to KPiR ma znajdować się na stałe w wirtualnym biurze czy może w mieszkaniu, domu w miejscu zamieszkania?
  B28430b5da9467d151f47d39a07a90a2
  Monika Szczepanik
 • Zależy co podali Państwo jako siedzibę działalności w CEIDG. Jeżeli siedziba to wirtualne biuro to tam powinna znajdować się KPiR.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Jeśli np. przedsiębiorca zleciłby prowadzenie KPiR osobie fizycznej, a ta osoba prowadziłaby księgowość w aplikacji internetowej a wszystkie wydrukowane dokumenty wraz z wydrukowaną co miesiąc KPiR przechowywane byłyby na stałe u przedsiębiorcy to czy jest to zgodne z ustawą? Rozumiem, że wówczas nie trzeba zgłaszać miejsca zamieszkania tej osoby, która wykonuje zlecenie prowadzenia KPiR?
  Ca7f1f2a3f2bcfe60d521f3d8ec95300
  Natalia Gałkowska
 • Drugie moje pytanie. Jeśli spółka cywilna posiada różne typy działalności np. posiada restaurację, kiosk, hurtownię itp. to rozumiem, że prowadzi się jedną KPiR, bo jest to zarejestrowane pod jedną spółką, ale wszelkie ewidencje np. ewidencje sprzedaży prowadzi się dla każdego typu działalności oddzielnie? Czy dobrze rozumiem?
  Ca7f1f2a3f2bcfe60d521f3d8ec95300
  Natalia Gałkowska
 • Pani Natalio, Przepis rozporządzenia mówi:"Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany: w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu księgi, wskazując nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem;" Jeżeli powierza Pani prowadzenie KPIR osobie fizycznej to zakładam, że podpisuje Pani z nią umowę - a to oznacza, w mojej opinii, że trzeba zawiadomić US. Oczywiście najlepiej skontaktować się z US i zapytać bądź zadzwonić na KIP. Co do ewidencji sprzedaży - również w mojej opinii powinna to być jedna ewidencja. Choć trudno byłoby ją prowadzić jeżeli jest kilka punktów. Proszę też pamiętać, że taka sytuacja w praktyce ma miejsce rzadko - w takim wypadku musimy już z reguły posiadać kasę fiskalną.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Zadaj pytanie lub skomentuj powyższy wykład
dot