12. Termin przechowywania KPiR

Wykład omawia przez jaki okres mamy obowiązek przechowywać podatkową książkę przychodów i rozchodów oraz dokumenty źródłowe, na podstawie których dokonaliśmy wpisów w KPiR.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Listy płac nadal przechowujemy 50 lat? Wydaje mi się że to się zmieniło na 10 lat
    E3f3d9c27ec4c9998a7ed14c3ca849af
    Katarzyna Ukarma
  • Zgodnie z art. 125a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach: "Płatnik składek jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawywymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika".
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Zadaj pytanie lub skomentuj powyższy wykład
dot