19. Sprzedaż przy użyciu karty płatniczej

Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie zasady ewidencji księgowej operacji sprzedaży materiałów/towarów/usługi gdy zapłata następuje przy użyciu karty płatniczej.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Jak księgujemy prowizję od transakcji- płatności kartą , bo koszty tej prowizji ponosi sprzedający.
    9f0d85186d3f9b90d895be7cfc384f5d
    Elżbieta Skóra
  • Prowizja od płatności kartą dokonywanych przez klientów (mówimy to o płatnościach za sprzedane produkty/towary/usługi itp) to koszt dla sprzedającego. W momencie otrzymania faktury powinien zostać ujęty na kontach Wn 300 Rozliczenie zakupu oraz Ma 221 Rozrachunki z dostawcami (plus rozrachunkiz tytułu VAt jeżeli został doliczony VAT). W momencie zaliczenia w koszty zapis Wn 402 Usługi obce i Ma 300 Rozliczenie zakupu.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot