10. Rachunki bankowe zapis operacji bezgotówkowych

Wykład prezentuje na przejrzystym schemacie zapis księgowy typowych operacji na rachunku bankowym takich jak: wpływ należności od odbiorcy, zapłata za zobowiązanie dostawcy, przelew środków z udzielonego kredytu, otrzymanie odszkodowania, zdeponowanie weksla, pobranie prowizji przez bank, zapłata wynagrodzeń, spłata zobowiązań podatkowych (w tym VAT), spłata rat kapitałowych i odsetkowych od kredytu bankowego itp.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Pytanie: Opłata za prowadzenie rachunku Oplata przelewu zewnętrznego Opłata za użytkowanie karty debetowej To wszystko ksiegujemy jako Uslugi obce? Czy jak Pozostale koszty finansowe?
    642e8e67e7ec396a058a72f80701159a
    Oleksandr Korytskyy
  • Zakładając, że wszystkie ww. opłaty dotyczą podstawowej działalności to powinny zostać ujęte na koncie Usługi obce.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot