4. Operacje gotówkowe - dowody kasowe

Wykład przedstawia typowe operacje kasowe przez pryzmat dowodów kasowych. Wyjaśnia różnicę pomiędzy dowodami kasowymi źródłowymi oraz dowodami kasowymi zastępczymi.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Czyli to oznacza, że wprowadzenie pod Raport Kasowy Faktury na której jest zaznaczone "zaapłacone gotówką" jest nieprawidłowe? Niektóre księgowe tak właśnie robią...
  0602ead81c8d7dc92996f87e7bdbcfab
  Mariola Romanek
 • Poprawnie powinien zostać wystawiony dokument KP. Przy takim uproszczeniu faktura stanowi podstawę zapisu dwóch operacji: zaksięgowania samej faktury (sprzedaż) oraz jej zapłaty. Jeżeli pyta Pani o faktury zakupowe opłacone gotówką to w takim wypadku mogą one stanowić podstawę do ewidencji księgowej zapłaty oraz wpisu do raportu kasowego.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czyli raportu kasowego nie księgujemy, tylko KP i KW ?
  9f0d85186d3f9b90d895be7cfc384f5d
  Elżbieta Skóra
 • Generalnie księgujemy na postawie dowodów głównie KP i KW, ewentualnie faktur zakupowych opłaconych gotówką, listy płac, wniosków o zaliczkę. Jeżeli raport kasowy sporządzany jest raz dziennie i zawiera podpięte dowody źródłowe lub zastępcze a system księgowy pozwala na księgowanie raportem kasowym to może on stanowić podstawę ewidencji księgowej operacji gotówkowych. Na postawie KW, KP i ww. dowodów księgujemy operacje gotówkowe gdy raport kasowy sporządzany jest rzadziej (np raz w tygodniu, raz na miesiąc). Bo pamiętajmy, że operacje gotówkowe muszą zostać ujęte do końca dnia w którym miały miejsce by uznać księgi rachunkowe jako prowadzone rzetelnie ( art. 24 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy).
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot