14. Zapis księgowy środków pieniężnych w drodze

Wykład prezentuje na przejrzystym schemacie zapis księgowy typowych operacji dotyczących środków pieniężnych w drodze takich jak: wypłata gotówki z bankomatu, wpłata gotówki z kasy do banku, przelew środków pieniężnych pomiędzy dwoma rachunkami bankowymi.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Dzień dobry. Załóżmy że saldo Dt i CT konta Środki pieniężne w drodze =0. 31 marca płacimy za towar karta kredytową. Wypływ środków z uwagi na brak WB księgujemy na koncie Środki pieniężne w drodze strona CT. Zamykamy miesiąc np. 5 kwietnia ale nadal nie mamy potwierdzenia z banku dokonanej operacji kartą. Okres sprawozdawczy to miesiąc kalendarzowy - tworzymy sprawozanie finansowe. Gdzie w bilansie wykazujemy saldo Ct Środków pieniężnych w drodze ? Pzdr Dariusz
    550a1618ba34cea33849bb0eaa747a7c
    Dariusz Rutkowski
  • Saldo Ct nadal prezentujemy zgodnie z wytycznymi w pozycji B.III. 1c czyli Inne środki pieniężne tyle, że nietypowo bo znakiem minus.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot