16. Rozwiązanie przykładu nr 3 środki pieniężne w drodze

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego ewidencji środków pieniężnych w drodze. Przestawia zapis księgowy zdarzeń takich jak: wypłata gotówki z bankomatu, wpłata gotówki z kasy do banku, przelew środków pieniężnych pomiędzy dwoma rachunkami bankowymi.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot