2. Klasyfikacja środków pieniężnych a zakładowy plan kont

Wykład prezentuje klasyfikację aktywów pieniężnych w odniesieniu do pozycji bilansowych. Omawia jakie konta w ramach zakładowego planu kont używane są do zapisu księgowego środków pieniężnych oraz ich powiązanie z pozycjami bilansowymi na koniec okresu sprawozdawczego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot