Quiz nr 3 - koszt a wydatek

  1. Zapłata składki za ubezpieczenia społeczne to wydatek (W) czy koszt (K)?
  2. Zużycie zakupionych materiałów do produkcji to wydatek (W) czy koszt (K)?
  3. Zakup środka trwałego to wydatek (W) czy koszt (K)?

Podaj numery pozycji, które są wydatkami a nie są kosztem np. "1".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
Wyślij
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question