Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • A co w takim razie z różnicami kursowymi jakie powstaną? Jak je ewidencjonujemy?
  36821cb1d0e7c86084291be6b57b3e64
  Klaudia Jędrzejewska
 • O ewidencji różnic kursowych mówimy więcej w tematach dotyczących ewidencji rozrachunków np. z odbiorcami od wykładu: http://kursy-rachunkowosci.pl/kursy/kurs-rachunkowosci-dla-sredniozaawansowanych/srodki-pieniezne-ewidencja-i-wycena-cz-1/0-srodki-pienie-z-ne-ewidencja-i-wycena-cz-1-demo?autoplay=1 oraz środków pieniężnych od wykładu: http://kursy-rachunkowosci.pl/kursy/kurs-rachunkowosci-dla-sredniozaawansowanych/srodki-pieniezne-ewidencja-i-wycena-cz-2/8-wycena-s-rodko-w-pienie-z-nych?autoplay=1. Zapraszamy do tych wykładów.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czy powstają różnice kursowe, jeżeli płacimy z rachunku złotowego w walucie obcej np. euro, za fakturę pro forma ? Obciążenie na rachunku firmowym powstaje w PLN, a robiąc przelew wybieramy walutę obcą i kwotę do zapłaty. Fakturę otrzymujemy po zapłacie w euro.
  9f0d85186d3f9b90d895be7cfc384f5d
  Elżbieta Skóra
 • Nadal może nam powstać różnica kursowa. Wynika to z faktu, że bank kiedy wybieramy walutę obcą przelicza nam ją na PLN po określonym kursie. Np. 1000 EUR przeliczy po kursie powiedzmy 4,20 czyli obciąży nasz rachunek bankowy w PLN kwotą 4200 zł. A w momencie otrzymania faktury (kilka dnia później) księgujemy ją w wartości 4 220 zł (bo przeliczamy ją na PLN po kursie z dnia poprzedzającego dzień powstania zobowiązania który wynosi już 4,22 PLN) .Stąd różnica kursowa na koncie Rozrachunku z dostawcami wyniesie 20 zł.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • W wykładzie o dowodach księgowych jest informacja: "Dowód w walutach obcych powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską wg kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej..." W tym wykładzie jest mowa o kursie z dnia poprzedzającego operację gospodarczą. Mogłabym prosić o wyjaśnienie. Dziękuję
  1eb67c101283f25de7842aa0d40a83c7
  Katarzyna Cymerman
 • Te dwa zapisy wyglądają jakby były w sprzeczności ze sobą, ale należy rozumieć je w ten sposób, że kurs obowiązujący w dniu przeprowadzenia operacji to kurs obowiązujący do przeliczenia na PLN - a ten to kurs z dnia poprzedzającego operację gospodarczą.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Zadaj pytanie lub skomentuj powyższy wykład
dot