Przykład podsumowujący - przychody

Przyporządkuj do przychodów (P) , kosztów (K) bądź wydatków (W) następujące pozycje:

 1. Zakup materiałów za gotówkę przechowywanych w magazynie.
 2. Sprzedaż materiałów.
 3. Przekazanie materiałów do produkcji.
 4. Sprzedaż akcji.
 5. Zakup środka trwałego.
 6. Sprzedaż środka trwałego.
 7. Zużycie środka trwałego (amortyzacja).
 8. Zapłata za energię elektryczną rachunku otrzymanego przed miesiącem.
 9. Otrzymanie rachunku za wykorzystaną w produkcji energię elektryczną.
 10. Otrzymanie w formie darowizny środka trwałego.
 11. Zapłata za podatek dochodowy.

Podaj numery pozycji zaliczane do przychodów np. "1,2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot