Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

W ramach poprzedniej części poznaliśmy już pierwsze podstawowe pojęcie związane z rachunkiem zysków i strat a mianowicie poznaliśmy pojęcie przychodów. Teraz możemy przejść do pojęcia kosztów. Mówiąc o kosztach trudno nie wspomnieć o wydatkach. Te 2 pojęcia są ze sobą często mylone, jaka jest różnica ? Wydatki to rozchód środków pieniężnych poza jednostkę. Wydatki związane są przede wszystkim z zakupem materiałów, środków trwałych, wypłatą wynagrodzeń, zapłatą za podatek dochodowy, za składki na ubezpieczenia społeczne. Kluczowe słowo: wypłata, zapłata, zakup, czyli rozchód środków pieniężnych. Robimy przelew, płacimy gotówką. Rozchód środków pieniężnych.

Pytania:

  • Dzień dobry. Czy zakup materiałów z odroczonym terminem płatności jest wydatkiem?
    943287b0990d3bfed0c2c080bd7ebcb7
    Małgorzata Łukaszewicz
  • Tak, jest wydatkiem, nie jest natomiast kosztem.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot