9. Bilans - rozwiązanie przykładu nr 1

Wykład wchodzący w skład kursu podstaw rachunkowości. Dotyczy zagadnień związanych z bilansem. Przestawia rozwiązanie przykładu dotyczącego bilansu. Wykład wyjaśnia sposób klasyfikacji poszczególnych elementów majątku oraz źródeł finansowania do pozycji bilansu. Zawiera odpowiedzi odnośnie umiejscowienia w bilansie następujących pozycji: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czeków obcych, rozliczeń międzyokresowych czynnych, patentów, zobowiązań gwarancyjnych, kapitałów własnych, kredytów oraz pożyczek.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Mam nadzieję, że przykłady dotyczące bilansu nie sprawiły Wam zbyt dużo trudności. Jeżeli macie jednak jakieś wątpliwości i chcielibyście poznać rozwiązanie to zapraszam.

Jak widzicie mam przed sobą otwarty plik excelowy o którym wspominałam już w przykładzie pierwszym i drugim dotyczącym bilansu. W tym pliku znajdziecie właśnie wzór, uproszczony wzór bilansu, który będzie używany do rozwiązywania tych przykładów. Zapraszam więc do rozwiązania przykładu pierwszego. Również w tym pliku excelowym znajdziecie treść po lewej stronie, a po prawej stronie uproszczony wzór bilansu służący do rozwiązania tego przykładu.

Dobrze, przejdźmy więc do treści przykładu. Mamy spółkę Omega z elementami majątku na dzień 31 grudnia i mamy zaklasyfikować poszczególne elementy majątku do pozycji bilansu. Tak na pierwszym miejscu mamy wymienioną gotówkę  kasie w wysokości 3 tysięcy złotych. Ta gotówka w kasie to jak sobie przypominamy środki pieniężne, aktywa pieniężne, a to oznacza, że to aktywa obrotowe i w związku z tym inwestycje krótkoterminowe. 

Następnie mamy informację o kapitale zakładowym. Kapitał zakładowy to kapitał podstawowy; wpisujemy w pozycję kapitału podstawowego 200 tysięcy złotych. Następnie mamy informację o udzielonych pożyczkach długoterminowych, 30 tysięcy złotych. Pożyczki długoterminowe, ponieważ jest informacja o długoterminowych wiemy na pewno, że będą to aktywa trwałe i teraz pożyczki zawsze, pożyczki udzielone przez firmy to inwestycje długoterminowe, czyli wpisujemy 30 tysięcy złotych w pozycjach inwestycji długoterminowych.

Następnie mamy informację o zaciągniętym kredycie bankowym równym 100 tysięcy złotych z czego 10 tysięcy jest do spłaty w bieżącym roku, a pozostałe 90 w następnych latach. Wiemy więc, że te 10 tysięcy jest wymagalne w ciągu 12 miesięcy, czyli będzie zobowiązaniem krótkoterminowym, natomiast pozostałe 90 będzie zobowiązaniem długoterminowym. Następna informacja: materiały do produkcji produktu X w wysokości 40 tysięcy złotych. Jak pamiętamy materiały, które służą do produkcji to część zapasów, aktywa obrotowe; wpisujemy w pozycji zapasów. Następna pozycja: należności od odbiorców. Jak dobrze pamiętamy należności od odbiorców, czyli należności z tytułu dostaw i usług wpisujemy zawsze w aktywach obrotowych w pozycji należności krótkoterminowych niezależnie od terminu w jakim są wymagalne. 

Pozycja 7: samochód dostawczy 70 tysięcy złotych wpisujemy w pozycję środków trwałych. Produkty gotowe, skoro mieliśmy już materiały to z tych materiałów wyprodukowaliśmy produkty gotowe. Produkty gotowe jak pamiętamy to część zapasów wpisywana w aktywach obrotowych; wpisujemy 48500 w pozycji zapasów.

Następnie mamy kapitał zapasowy i tutaj rzecz prosta: wpisywany w kapitale zapasowym w pasywach 80 tysięcy złotych. Środki na rachunku bieżącym 15 tysięcy złotych znów podobnie jak gotówka w kasie są to środki pieniężne, czyli inwestycje krótkoterminowe; dodajemy je sobie w pozycji inwestycji krótkoterminowych w wysokości 15 tysięcy złotych. 

Następnie mamy czeki obce płatne w ciągu 3 miesięcy. Rozumiemy, że to są czeki obce, które otrzymała firma Omega co oznacza, że są to pozostałe aktywa pieniężne, środki pieniężne również klasyfikowane jako inwestycje krótkoterminowe; dodajemy więc kolejne 5 tysięcy w tej pozycji. 

Pozycja 12 to nabyty patent. Patenty, koncesje, licencja jak pamiętamy to wartości niematerialne i prawne i w tej też pozycji wpisujemy 10 tysięcy w bilansie.

Następnie mamy spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu i tutaj uwaga pamiętamy, prawa majątkowe generalnie zaliczamy do wartości niematerialnych i prawnych, ale akurat spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu według ustawy o rachunkowości zaliczane jest do środków trwałych; wpisujemy je więc w pozycji: rzeczowe aktywa trwałe, 50 tysięcy złotych.

Następnie mamy wynik finansowy za rok obrotowy: 18500; dość prosto znajdujemy pozycję zysk, strata netto w roku obrotowym i wpisujemy tutaj 18500.

Następnie mamy informację o opłaconym czynszu za magazyn z góry za pół roku. Zakładamy, że ta opłata w żadnym stopniu nie dotyczy bilansu na moment 31 grudnia tylko na następne pół roku. W związku z tym jeżeli jest to nadpłata za przyszłe okresy, koszt przyszłych okresów to będzie to krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe, ponieważ to pół roku, czyli mniej niż 12 miesięcy; wpisujemy w pozycji aktywów obrotowych, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne w wysokości 30 tysięcy złotych.

Następnie mamy informację dotyczącą oszacowanych zobowiązań gwarancyjnych w wysokości 20 tysięcy złotych. Jak pamiętamy, jeżeli mamy informację o szacowanych, prawdopodobnych to mamy do czynienia z rezerwami, ponieważ rezerwy to te zobowiązania, których termin wymagalności, bądź kwota nie są pewne; wpiszemy więc w kapitale obcym w pozycjach rezerwy na zobowiązania 20 tysięcy złotych.

Zostały nam jeszcze budynki  i budowle, to chyba dość proste. Wiemy, że to środki trwałe, czyli zaliczane do rzeczowych aktywów trwałych; dodajemy tutaj kolejne 167 tysięcy złotych.

Ostatnia pozycja: kapitał rezerwowy 100 tysięcy złotych wpisujemy w pozycji kapitał rezerwowy w bilansie. Jak widzimy różnica między aktywami, a pasywami jest 0; strona aktywa razem to 518500; strona pasywa razem również 518500, czyli bilans nam się bilansuje. W związku z tym zadanie wykonaliśmy poprawnie.

Pytania:

 • Plik exell zawiera inne dane nich w zadaniu.
  D52421f18fd9452466c90d7a50645abd
  Rafał Pławski
 • Prosiłabym o podanie, w którym miejscu dane nie są zgodne. Plik zawiera zakładki dla przykładu nr 1 oraz nr 2 - być może porównywał Pan z zakładka dla drugiego przykładu? Proszę o informację. Pozdrawiam
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Witam nie mogę znaleźć pliku exell proszę o podpowiedź. Pozdrawiam
  2131a89a759c302ac44ca7530665a927
  Ewelina Gwiazdowska
 • Plik znajduje się pod poprzednim wykładem gdzie przykład był prezentowany. http://kursy-rachunkowosci.pl/kursy/kurs-podstaw-rachunkowosci/bilans/19-bilans-przyklad-nr-1?autoplay=1#additional-materials. Proszę o kontakt gdyby nadal był problem ze znalezieniem pliku.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • niestety nie ma zalaczonego pliku do przykladu 1 oraz 2
  F591f5d141e70e49cadf9af1e500f3bf
  Aneta Machnicka
 • Plik exel znajduje się w zakładce "Materiały do pobrania" w poprzednim wykładzie - gdzie przedstawiamy treść przykładu.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot