Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Co w przypadku, gdy w omawianym przykładzie z energią elektryczną nie jesteśmy w stanie wiarygodnie określić jaka kwota pojawi się na fakturze lub określimy błędnie?
  F707fd1d6560d188ca3ae6b2ce5a24b8
  Sandra Kurzawa
 • Koszt energii elektrycznej jesteśmy w stanie w miarę wiarygodnie określić na podstawie licznika i stawek. Oczywiście koszt faktyczny z faktury może się różnić w stosunku do założonego - różnicę księgujemy wtedy w koszty w miesiącu otrzymania faktury - z reguły różnice są nieistotne.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czyli, orientacyjnie za styczeń koszt zużytej energii elektrycznej wyniesie 1500zł, za luty 1300zł natomiast faktura zostanie do nas dostarczona w marcu. Wtedy w styczniu w bilansie w zobowiązaniach ujmujemy 1500zł, w lutym 1300zł? A co jeśli w marcu na podstawie faktury się okaże że np. zapłaciliśmy o 100zł za dużo gdzie to ująć w bilansie?
  Fb3ab68c5ce8afe04ff687e05769f752
  Natalia Michalik
 • W bilansie nie wykazujemy już zobowiązania, w nadwyżka pojawia się w przychodach. Proszę przejrzeć tematy dotyczące RMK w kursie średniozaawansowanym.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Zadam być może głupie pytanie, ale jednak je zadam: co to znaczy i jaki to jest dzień bilansowy? 01.01.XX czy 31.12.XX? Czy inny ?
  4df9eb4789a73bc6cd5eaf6ba3ef4f60
  Dorota Langner
 • Dzień bilansowy - zgodnie z UoR art. 2 ust 1 pkt 10 - dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe. Z reguły ostatni dzień roku obrotowego. Jeśli rok obrotowy to rok kalendarzowy będzie to 31.12.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot