7. Pasywa - rozwiązanie przykładu

Wykład wchodzący w skład kursu podstaw rachunkowości. Dotyczy wprowadzenia do bilansu. Omawia temat źródeł finansowania majątku, skupia się na pojęciach kapitału własnego oraz kapitału własnego. Wykład jest kontynuacją poprzednich wykładów dotyczących pasywów. Przedstawia rozwiązanie przykładu dotyczącego pasywów. Zawiera odpowiedzi odnośnie klasyfikacji : sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej, zobowiązań z tytułu dostaw, zobowiązań gwarancyjnych, pożyczek, przeszacowania środków trwałych, rozliczeń międzyokresowych biernych, zaliczek na poczet dostaw, zobowiązań związanych z toczącym się procesem sądowym.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Mam nadzieję, że przykład dotyczący pasywów nie sprawił Wam zbyt dużego problemu. Jeżeli chcielibyście rozwiązać go wspólnie, bądź sprawdzić swoje odpowiedzi to zapraszam. 

Tak jak już wcześniej wspomniałam w tym przykładzie mamy do czynienia z firmą handlową AGD Complex; mamy poszczególne źródła finansowania form majątku tej firmy i mamy zaklasyfikować je do poszczególnych [pozycji pasywów. Na pierwszym miejscu mamy informację na temat sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej; ta różnica wynosi 20 tysięcy złotych. Domyślamy się, że jest to spółka akcyjna i w  związku z tym wszelka nadwyżka dotycząca sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej; tutaj wynikającej z premii emisyjnej powinna zostać zakwalifikowana do kapitału własnego, a dokładnie do kapitału zapasowego. Na drugiej pozycji mamy informację, że firma AGD Complex zakupiła towary o wartości 150 tysięcy złotych z odroczonym terminem płatności 18 miesięcy. Ponieważ zakupiła ona AGD, które jest towarem, którym AGD Complex handluje to mamy o czynienia tutaj ze zobowiązaniem 150 tysięcy złotych wynikającym z tytułu dostaw i usług.

Zgodnie z wcześniejszymi wykładami, informacjami które otrzymaliśmy wcześniej zobowiązania z tytułu dostaw i usług niezależnie od terminu wymagalności zaliczane są do zobowiązań krótkoterminowych co oznacza, że pomimo tego, że termin płatności wynosi powyżej 12 miesięcy w tym wypadku i tak to zobowiązanie, ponieważ jest zobowiązaniem z tytułu dostaw i usług  zaliczymy do zobowiązań krótkoterminowych.

Punkt trzeci mówi o szacowaniu zobowiązań gwarancyjnych w wysokości 20tysięcy złotych. Już samo słowo oszacowanie świadczy o tym, że kwota tego zobowiązania nie jest pewna. Ponieważ mamy do czynienia z zobowiązaniami gwarancyjnymi, z tytułu gwarancji to wiemy, że będzie to rezerwa na zobowiązania. W sprawie przeciwko AGD Complex rozpoczął się proces sądowy; wartość potencjalnego odszkodowania 8 tysięcy złotych i znów kluczowe słowo potencjalnego, co oznacza, że jest to tylko kwota oszacowana i nie jest ona pewna. Wszelkie zobowiązania, których kwota bądź termin wymagalności nie są pewne traktowane są jako rezerwy na zobowiązania. Punkt piąty: AGD Complex otrzymało pożyczkę z banku na okres 5 lat. Okres 5 lat sugeruje, że mamy do czynienia z okresem długoterminowym powyżej 12 miesięcy; pożyczka otrzymana to zobowiązanie długoterminowe. W punkcie szóstym mamy informację, że 8% wartości zysku zostało przekazane na kapitał. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami wiemy, że w przypadku spółki akcyjnej ma ona obowiązek do wartości 1/3 kapitału podstawowego, czyli zakładowego tworzyć kapitał zakładowy właśnie poprzez przekazywanie 8% wartości zysku, czyli jest to kapitał zapasowy. Dokonano przeszacowania środków trwałych; wszelkie różnice wynikające z przeszacowania wartości środków trwałych tak jak mówiliśmy już wcześniej zaliczane są do kapitału z aktualizacji wyceny. Punkt 8 to otrzymano zaliczkę od klienta na poczet dostaw sprzętu AGD. Zaliczki od klienta na poczet sprzętu AGD to zobowiązania krótkoterminowe. Punkt 9: zużyto energię elektryczną za około 500 złotych, za którą nie otrzymano jeszcze faktury. Czyli wiemy w przybliżeniu jaki jest koszt, nie otrzymaliśmy faktury; mamy więc do czynienia z rozliczeniami międzyokresowymi biernymi. W punkcie 10 wystawiliśmy weksel kontrahentowi. Weksel umówmy się na okres krótki; mamy więc do czynienia z zobowiązaniem krótkoterminowym.

Punkt 11: nie zapłacono dwóm pracownikom wynagrodzenia za bieżący okres i jest to informacja kluczowa tutaj to, za bieżący okres, czyli znów zobowiązanie krótkoterminowe. Ostatnia pozycja: otrzymano zapłatę za sprzęt AGD, którego dostawa nastąpi za 2 oraz za 3 miesiące, czyli firma otrzymała obecnie przychody za usługę, czy za sprzedaż, która dostanie dokonana za 2 oraz za 3 miesiące, czyli przychody przyszłych okresów mamy do czynienia z rozliczeniami międzyokresowymi biernymi.

Pytania:

 • Pozycja 9 wymaga doprecyzowania: zgodnie z tym o czym mówimy w wykładzie będzie ona księgowana na koncie rozliczenia międzyokresowe kosztów - bierne, ale w bilansie zostanie zaprezentowania w pozycji "Zobowiązania krótkoterminowe" (nie mylić z pozycją B.IV Rozliczenia międzyokresowe w pasywach).
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Witam, Dlaczego pozycja 8 została zaliczona do zobowiązań krótkoterminowych, a nie np do zapasów skoro do zapasów również wlicza się zaliczki zapłacone na poczet dostaw. Skąd wiedzieć czy zaliczki otrzymane na dostawy wliczamy do pozycji zapasów czy do pozycji zobowiązań krótkoterminowych?
  32b72f9342cdb389e6f592e4c5dd59f5
  Agnieszka Koniuk
 • Pozycja 8 została zaliczona do zobowiązań krótkoterminowych (dokładnie byłaby to pozycja bilansu Pasywa B.III.2e) ponieważ jest to zaliczka otrzymana (jednostka otrzymała zaliczkę od kontrahenta na poczet dostawy, którą ma zapewnić). Gdybyśmy mieli do czynienia z zaliczką wpłaconą (czyli kiedy to jednostka wpłaciłaby kontrahentowi zaliczkę na poczte dostawy realizowanej przez kontrahenta) to wtedy mielibyśmy do czynienia z pozycją w aktywach w materiałach: B.I.5 Zaliczki na dostawy.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Mam pytanie jeszcze dotyczące rozróżnienia pozycji 8 i 12. Dlaczego w poz 8 otrzymana zaliczka na poczet dostawy sprzętu AGD nie zostanie potraktowana także jako Przychód przyszłego okresu - czyli RMB ? Czy dlatego, że jest to tylko zaliczka a nie całość?
  6eabedf13f4c9d89a6ac206dfcce7311
  Maja Łapińska
 • Mam pytanie jeszcze dotyczące rozróżnienia pozycji 8 i 12. Dlaczego w poz 8 otrzymana zaliczka na poczet dostawy sprzętu AGD nie zostanie potraktowana także jako Przychód przyszłego okresu - czyli RMB ? Czy dlatego, że jest to tylko zaliczka a nie całość?
  6eabedf13f4c9d89a6ac206dfcce7311
  Maja Łapińska
 • Zaliczki na poczet dostaw towarów traktowane są jako zobowiązania krótkoterminowe ( można sprawdzić w załączniku nr 1 do ustawy, że jest tam nawet osobna pozycja odnośnie zaliczek na dostawy towarów i usług). Gdyby zaliczka dotyczyła środków trwałych (AGD w tym wypadku jest towarem a nie ŚT) to taka zaliczka traktowana byłaby jako rozliczenie międzyokresowe przychodów.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Mam zapytanie odnośnie pozycji 8 i 12, nie potrafię dostrzec różnicy; czy w pozycji 12 sprzęt AGD jest naszym środkiem trwałym i stąd różnica w zakwalifikowaniu w bilansie?
  C2cf93895243f2a540896035c8e1ab43
  Beata Tratkiewicz
 • W pozycji 8 sprzęt AGD to towary, które sprzedajemy. Otrzymaliśmy zaliczkę, która trafia jako zobowiązanie krótkoterminowe do bilansu. Natomiast w pkt 12 mamy całkowitą zapłatę za towary - AGD - która do bilansu trafi jako rozliczenia międzyokresowe przychodów.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot