Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z poszczególnymi elementami pasywów w poprzednich wykładach jesteście gotowi na całościowy przykład sprawdzający właśnie wiedzę dotyczącą pasywów. Przykład jest analogiczny do przykładów dotyczących aktywów. Tutaj różnica jest taka, że mamy podaną informację na temat firmy handlowej AGD Complex i o pewnych elementach źródła finansowania mamy zaliczyć je do pozycji pasywów. I tak w pierwszy punkcie mamy informację o sprzedanych akcjach powyżej wartości nominalnej i pytanie jest: do jakiego kapitału powinna ta nadwyżka zostać zaklasyfikowana? Wiemy również, że firma  AGD Complex zakupiła towary o wartości 150 tysięcy złotych z odroczonym terminem płatności 18 miesięcy; oszacowała również swoje zobowiązania gwarancyjne.

Niestety przeciwko firmie AGD Complex toczy się również proces sądowy i mamy wartość potencjalnego odszkodowania. AGD Complex otrzymało pożyczkę z banku na okres 5 lat. Zgodnie z przepisami AGD Complex tworzy jakiś kapitał; tutaj pytanie jaki; z 8% wartości zysku z danego roku obrotowego? Dokonano przeszacowania środków trwałych; otrzymano zaliczkę od klienta na poczet dostaw sprzętu AGH; zużyto energię elektryczną za około 500 zł za którą nie otrzymano faktury, wystawiono weksel; wiemy też, że dwóch pracowników nie dostało wynagrodzenia za bieżący okres. Ostatnie w punkcie 12 mamy informację o zapłacie za sprzęt AGD dla naszej firmy, czyli AGD, które sprzedała firma AGD Complex, których dostawa nastąpi za 2 oraz 3 miesiące.  Zapraszam do rozwiązania.

Pytania:

 • A co jeśli otrzymamy zaliczkę np. za transport, transport będzie zorganizowany w następnym okresie sprawozdawczym ale zaliczka była pełną kwotą - czyli kontrahent opłacił usługę z góry. Wtedy w bilansie ujmujemy to w rezerwach na zobowiązania czy w rozliczeniach międzyokresowych?
  Fb3ab68c5ce8afe04ff687e05769f752
  Natalia Michalik
 • Zaliczkę również omawiamy w kursie średniozaawansowanym. Jeżeli kurs podstaw jest dla Pani zbyt prosty proszę przejść do kursu średniozaawansowanego. Pozdrawiam,
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czy zawsze RMK będą RM czynnymi a RMP będą RM biernymi?
  53b6b09f53a91757a0100fd3dccf2c85
  Ewelina Smoderek
 • RMB a RMP to dwie różne pozycje ale tak RMP wymieniane są po stronie pasywów.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot