Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Czy w kategorii rezerwy na przyszłe zobowiązania można ująć np. koszt planowanego remontu, jeśli jest pewne/niemal pewne, że zostanie podjęty i chodzi o zabezpieczenie środków na niego, tj. pozostawanie nienaruszalnej sumy pieniędzy na wykonanie prac?
    8d46ca152c0b8b63e579f289b3c736cc
    Agnieszka Broniszewska
  • Rezerwa odzwierciedla przyszłe zobowiązanie wynikające z PRZESZŁYCH zdarzeń więc na taki cel nie tworzy się rezerwy.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot