22. Zapis księgowy operacji z wyciągu bankowego.

Wykład przedstawia rozwiązanie przykładu dotyczącego dowodów bankowych.  Prezentuje w jaki sposób powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych poszczególne operacje wpłat oraz wypłat z wyciągu bankowego oraz w jaki sposób uzgadnia się księgi rachunkowe z dowodami bankowymi.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot