4. Wystawienie i zapis księgowy faktury (podatnik zwolniony z vat)

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego dowodu sprzedaży  tj. faktury sprzedaży zwolnionej z VAT. Przedstawia w jaki sposób powinna zostać wystawiona taka faktura a następnie jak dokonać zapisu w księgach rachunkowych (zapis księgowy) operacji sprzedaży.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Pierwszy raz w przykładach księgowania pojawia się konto 700 Sprzedaż produktów. Do tej pory sprzedaż ewidencjonowaliśmy na kontach Materiały po stronie CT. Jaką zasadą powinniśmy się kierować ustalając na jakim koncie zaksięgować daną operację.
  0e3fcaa78460858603c364652d789948
  Wojciech Mikołajewski
 • Witam, W zależności od tego czego sprzedaż dotyczy na takim koncie księgujemy. Jeżeli sprzedaż dotyczy własnych produktów ( a tak tutaj założyliśmy) to będziemy ją ewidencjonować po stronie Ct konta "sprzedaż produktów", gdybyśmy byli firmą handlową i sprzedawali towary byłoby to konto "Sprzedaż materiałów i towarów", a gdybyśmy np. jako firma produkcyjna dokonali sprzedaży materiałów (np. niepotrzebnych już w produkcji) to również zastosowaliśmy konto "Sprzedaż materiałów i towarów". Mam nadzieję, że to konto miał Pan na myśli w komentarzu powyżej - jeżeli nie proszę wskazać miejsce gdzie w wykładach do ewidencji sprzedaży materiałów użyliśmy konta "Materiały". Pozdrawiam
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Chodziło mi o to, że sprzedając towar docelowo zmniejszy się nam zapas produktów w magazynie co nie znalazło odzwierciedlenia w księgowaniu w tym przykładzie. Zastanawiam się, w którym momencie nastąpi zapis na tym koncie i jakie będzie konto korespondujące.
  0e3fcaa78460858603c364652d789948
  Wojciech Mikołajewski
 • W ramach sprzedaży należy tutaj rozróżnić dwie operacje: wystawienia faktury sprzedaży oraz wydania towaru/materiału/produktu. Pierwsza operacja - sprzedaży to księgowanie jak powyżej. Aby dokonać drugiej musimy posiadać dokument Wz - wydanie z magazynu - niezależnie czy to będzie dostawa czy odbiór przez klienta. Właśnie na podstawie dokumentu Wz ksiegujemy zmniejszenie stanu na magazynie. Księgowanie np. odnośnie materiałów: Ma Materiały, Wn Koszty sprzedanych materiałów i towarów. Na temat takich księgowań mówimy w późniejszych wykładach w ramach tego kursu.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Dziękuję za odpowiedzi.
  0e3fcaa78460858603c364652d789948
  Wojciech Mikołajewski
 • Jeśli wydajemy towar (sprzedajemy) i mamy dokument WZ to: CT Materiały, DT Wartość sprzedanych materiałów/towarów jako koszt. Jeśli sprzedajemy i wydajemy od razu Fakturę to: DT Należność od odbiorców, CT konto 730 Sprzedaż produktów ?
  03a9fde95f807223b6ea62cfb7bc391b
  Paulina Bielecka
 • Wydanie towaru sprzedanego a sprzedaż to są dwie osobne operacje. Wydanie ujmowane jest na podstawie dokumentu Wz, Ct Towary, Dt Wartość sprzedanych towarów. Sprzedaż dokumentowana jest fakturą i ujmowana na koncie sprzedażowym Ct Sprzedaż towarów i materiałów, Wn Kasa/Rozrachunki z odbiorcami/Rachunek bieżący ( w zależności od formy płatności). Proszę o tym pamiętać jak również zwracać uwagę na fakt, kiedy mówimy o towarach, kiedy o materiałach a kiedy o produktach bo mówiąc o towarach dokonała Pani zapisu na koncie Sprzedaż produktów.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czy na fakturze prezentowanej w kursie nie powinno być zapisu o ustawie na podstawie której sprzedawca jest zwolniony z podatku VAT?
  Aee4d9561f79e058e4e6069ef426552b
  Piotr Jaskólski
 • Jeżeli mamy tutaj do czynienia ze zwolnieniem ogólnym podstawa nie jest wymagana, Gdyby było to zwolenienie przedmiotowe wtedy musielibyśmy zgodnie z przepisami podać podstawę prawną.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot