11. Zapis księgowy Wz (wydanie na zewnątrz) oraz Pz (przyjęcie z zewnątrz).

Wykład stanowi rozwiązanie poleceń  nr 1 oraz nr 2  przykładu dotyczącego dowodów magazynowych. Prezentuje w jaki sposób należy dokonać zapisu księgowego dowodów magazynowych  Wz (wydanie na zewnątrz) oraz Pz (przyjęcie z zewnątrz).

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Witam, bardzo proszę o wyjaśnienie dlaczego dla firmy Budimex użyliśmy konta 310 Materiały a nie 320 Towary. W przykładzie nie wskazano profilu działalności tej firmy, więc przyjęłam założenie, że jest to firma handlowa, zajmująca się sprzedażą piasku. Użycie konta 310 Materiały dla firmy Cegła Plus jest dla mnie zrozumiałe. Pozdrawiam Wioletta
  De227b48010347192f9de6ab755b0174
  Wioletta Kruszyńska
 • Witam, W treści przykładu rzeczywiście nie doprecyzowaliśmy, że firma "Budimex" jest firmą produkcyjną. Jednak o jej profilu działalności świadczą pozostałe operacje: tj. np. operacja nr 3 "wydanie piasku do produkcji". Ta operacja nie miałaby sensu gdyby jednostka nie była firmą produkcyjną. Natomiast gdyby przykład dotyczył firmy handlowej Pani zapis byłby w pełni poprawny. Pozdrawiam MH
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Witam, ja mam zgoła inne pytanie. Otóż "cena jednostkowa" na WZ to w rzeczywistości koszt wytworzenia (jeżeli WG)? poza tym czy MUSI być na WZ cena? nie wystarczy ilość? nie rozumiem faktu, że klient będzie znał nasz koszt? trochę tego tu nie czuję:) bardzo proszę o precyzyjną informację na ten temat.
  5826fed945a5a143a16ae84d2c3ad57f
  Katarzyna Płużek
 • Witam, Na dokumencie Wz podajemy cenę sprzedaży bez podatku VAT. Nie jest to koszt wytworzenia czy cena zakupu materiału (tu mamy do czynienia z ceną zakupu). W tym przykładzie dla uproszczenia przyjęliśmy, że jednostka sprzedaje materiały w cenie zakupu tych materiałów (czyli cenie po jakiej materiał został pierwotnie ujęty na magazynie). W praktyce cena zakupu jest niższa niż cena sprzedaży czyli cena z dokumentu Wz jest wyższa, niż koszt zakupu z jakim wyksięgowujemy materiały wydane z konta "Materiały". Dziękuję za zwrócenie uwagi na tą kwestię - postaramy się doprecyzować ten wykład, żeby było to bardziej przejrzyste.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • To jak w takim razie jak by wyglądała ta sama operacja, jeśli cena zakupu/wytworzenia byłaby mniejsza niż wartość sprzedanych materiałów? Tzn załóżmy koszt wytworzenia to 5 zł za tonę, więc po stronie materiałów byśmy mieli 15 Tyś, więc gdzie by został zaewidencjonowany ten tysiąc? by konto bilansowe zgadzało się z wynikowym?
  6eabedf13f4c9d89a6ac206dfcce7311
  Maja Łapińska
 • Nadal w ten sam sposób, tzn. zapis Ma Materiały, Wn Konto 731 w kwocie 15 tyś zł. Natomiast po stronie przychodu mielibyśmy wartość 16 000 zł. W obu przypadkach konta się bilansują. Tylko na podstawie dokumentu Wz rozpoznajemy koszt w wysokości 15 tyś zł, a na podstawie faktury/rachunku przychód 16 tyś zł.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Dzień dobry, chcialabym prosić o wytłumaczenie, dlaczego przy wydaniu towarów do sprzedaży ponomimy koszty na koncie 731, czy nie powinienem to być przychód? To samo jeżeli chodzi o wydanie materiałów do produkcji, nie rozumiem dlaczego zapisujemy na koncie koszty.
  3a7c8ddf04d85ab222b85f51d80dc552
  Marta Zober
 • Wydanie towarów jest operacją osobną do sprzedaży jeżeli chodzi o podejście księgowe. Przychód rozpoznajemy na podstawie faktury, koszt - na podstawie wydania faktycznie towarów. Czy tak naprawdę w naszym potocznym rozumieniu sprzedaż od strony księgowej składa się z dwóch elementów - sprzedaży w sensie uzyskania korzyści (faktura) oraz wydania towaru czyli poniesienia kosztu (i ta tutaj została omówiona). Proszę przerabiać kolejne wykłady a stanie się to bardziej przejrzyste.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot