9. Schemat pomocniczy dowody magazynowe.

Wykład przedstawia pomocniczy schemat dotyczący przykładu dowody magazynowe. Dzięki schematowi słuchacz może w prosty sposób prześledzić oraz zrozumieć w jakim momencie tworzone są poszczególne rodzaje dowodów magazynowych oraz sposób w jaki towarzyszą procesom magazynowym.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Dlaczego przyjęcie do magazynu 2 z produkcji 1000 cegieł to Pw a nie Rw? To jest w obrębie tej samej jednostki...
    Fb3ab68c5ce8afe04ff687e05769f752
    Natalia Michalik
  • To zależy z jakiej perspektywy patrzymy. Dla produkcji to jest Rw, dla magazynu to jest Pw :)
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot