Quiz nr 3 - podwyższanie i obniżanie stawek

Podaj maksymalną stawkę amortyzacji jaką można zastosować w przypadku laptopa zakupionego na cele działalności gospodarczej.

Podaj odpowiedź w formacie % np. "10%".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot