Przykład nr 1 - pojęcie środka trwałego

Pan Tomek zakupił w styczniu na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności:

  1. komputer z przeznaczeniem do użytku na okres ok. pół roku,
  2. uszkodzoną maszynę ksero, która wymaga naprawy,
  3. używany sprawny samochód osobowy z przeznaczeniem do używania przez ponad rok.

Które z ww. elementów majątku Pan Tomek może zaliczyć do środków trwałych i amortyzować? Podaj numery odpowiedzi np. "1,2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot