Przykład nr 3 - cena nabycia

Pan Tomek zakupił w styczniu na potrzeby prowadzonej działalności używaną ale sprawną maszynę ksero o wartości 5 400 zł netto (6 642 zł brutto). Maszyna została przywieziona transportem dostawcy - koszt dostawy 200 zł netto, dodatkowo Pan Tomek poniósł koszt ubezpieczenia maszyny o wartości 35 zł netto. Maszyna ksero będzie wykorzystywana przez okres dłuższy niż 1 rok.

Jaka jest wartość początkowa maszyny z jaką powinien ująć maszynę w ewidencji ŚT?

Podaj wartość z dokładnością do pełnych PLN np. "100".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot