Przykład nr 4 - koszt wytworzenia

Pan Irek (podatnik zwolniony z VAT rozliczający się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych) w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zdecydował, że potrzebuje samochód osobowy. Niestety nie ma wolnych środków pieniężnych na zakup nowego lub używanego samochodu, postanowił go więc sam złożyć.

W związku z tym zakupił części do samochodu na rynku wtórnym w cenie 4 500 zł brutto, koszt pracy własnej i syna nad samochodem Pan Irek wycenił na kwotę 800 zł. Koszt warsztatu, w którym dokonano ostatecznego montażu wyniósł   3 900 zł brutto.

Pan Irek na samochód wziął kredyt bankowy w wysokości 5 000 zł. Do momentu złożenia pojazdu i oddania go do używania bank naliczył odsetki w wysokości 300 zł. Bank za udzielenie kredytu pobrał również prowizję w kwocie 300 zł.

Samochód został przyjęty do używania przez Pana Irka w dniu 10 maja.

Z jaką wartością Pan Irek powinien ująć ww. samochód w ewidencji środków trwałych?

Podaj wartość z dokładnością do pełnych PLN np. "100".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot